HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Công trình Trần Xuyên Sáng tại trụ sở công an huyện Gia Lâm.

Thời gian: Năm 2023

Địa điểm: Gia Lâm  – Hà Nội

Giới thiệu:  Trần Xuyên Sáng chất lượng cao do DPS – Sản phẩm Ba Lan được HPRO cung cấp và lắp đặt cho công trình tại trụ sở công an huyện Gia Lâm.

 

Video thi công và hoàn thiện công trình.

All in one