HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Công trình Trần Xuyên Sáng tại Nam Cường Hotel Hải Dương

Thời gian: Năm 2023

Địa điểm: Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới thiệu: Trần Xuyên Sáng chất lượng cao do DPS – Sản phẩm Ba Lan được HPRO cung cấp và lắp đặt cho công trình khách sạn Nam Cường tại Hải Dương.

                                

 

Video thi công và hoàn thiện công trình

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

All in one