Minh Hưng Land – Royal Hà Nôi

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

tran-xuyen-sang-hpro-minh-hung-land0

tran-xuyen-sang-hpro-minh-hung-land1

tran-xuyen-sang-hpro-minh-hung-land2

tran-xuyen-sang-hpro-minh-hung-land3

tran-xuyen-sang-hpro-minh-hung-land4

tran-xuyen-sang-hpro-minh-hung-land5

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : Tháng 10 năm 2016

Địa điểm : Royal City Hà Nội

Chủ đầu tư : Minh Hưng Land

Giới thiệu : Trần xuyên sáng HPRO được lắp đặt tại văn phòng Minh Hưng Land - Khu đô thị Royal City
tran-xuyen-sang-hpro1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.