Press Club 12 Lý Đạo Thành – Hà Nội

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

PressClub-tran-xuyen-sang4

PressClub-tran-xuyen-sang2

PressClub-tran-xuyen-sang1

PressClub-tran-xuyen-sang

PressClub-tran-xuyen-sang5

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : 12/11/2015

Địa điểm : Press Club

Chủ đầu tư : 12 Lý Đạo Thành - Hà Nội

Giới thiệu : Live Preview
tran-xuyen-sang-hpro1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

All in one