Showroom Thời Trang – Hàng Bông Hà Nội

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

hpro-hang-bong6

hpro-hang-bong5

hpro-hang-bong3

hpro-hang-bong2

hpro-hang-bong4

hpro-hang-bong1

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : Tháng 11 năm 2016

Địa điểm : Hàng Bông - Hà Nội

Chủ đầu tư : Showroom Thời Trang

Giới thiệu : Trần xuyên sáng DPS - HPRO (đổi màu), ứng dụng cho các công trình xây dựng.
tran-xuyen-sang-hpro1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.