Trần Xuyên Sáng Showroom VIN3S – Giai Đoạn 1

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Thời gian : Năm 2021

Địa điểm : Miền Trung – Tây Nguyên – Miền Nam

Chủ đầu tư : Vinfast

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng chất lượng cao do DPS – Ba Lan sản xuất được HPRO cung cấp và lắp đặt cho các Showrooms Vin 3S – Giai đoạn 1 tại các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên – Miền Nam.

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : 2021

Địa điểm : Miền Trung – Tây Nguyên – Miền Nam

Chủ đầu tư : Vin Fast

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng chất lượng cao do DPS – Ba Lan sản xuất được HPRO cung cấp và lắp đặt cho các Showrooms Vin 3S – Giai đoạn 1 tại các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên – Miền Nam.
tran-xuyen-sang-hpro1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

All in one