TRUNG TÂM APOLLO HẢI PHÒNG

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

appolo-tran-in-xuyen-sang2

\appolo-tran-in-xuyen-sang3

appolo-tran-in-xuyen-sang4

appolo-tran-in-xuyen-sang5

appolo-tran-in-xuyen-sang6

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : 22/09/2016

Địa điểm : TP Hải Phòng

Chủ đầu tư : Apollo Hải Phòng

Giới thiệu : Tiếp nối thành công tại các Trung tâm Apollo Hà Nội, chúng tôi tiếp tục được tin tưởng giao thực hiện các công trình tại Hải Phòng và các tỉnh Miền Bắc.
tran-xuyen-sang-hpro1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.