Trung tâm Kiến Trúc – Nghệ thuật AGOHUB

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Trần xuyên sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Trung tâm Kiến Trúc – Nghệ thuật AGOHUB 12 Hòa Mã – Hà Nội

IMG_6168

IMG_6170

IMG_6171

IMG_6172

 

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : Tháng 8 năm 2017

Địa điểm : Trung tâm Kiến Trúc - Nghệ thuật AGOHUB

Chủ đầu tư : Trung tâm Kiến Trúc - Nghệ thuật AGOHUB

Giới thiệu : Trần xuyên sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Trung tâm Kiến Trúc - Nghệ thuật AGOHUB 12 Hòa Mã - Hà Nội
tran-xuyen-sang-hpro1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.