VĂN PHÒNG XA LA HÀ ĐÔNG

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

TRAN-XUYEN-SANG-HPRO-DPS-2

TRAN-XUYEN-SANG-HPRO-DPS-5

TRAN-XUYEN-SANG-HPRO-DPS-4

TRAN-XUYEN-SANG-HPRO-DPS-6

HUBW8261

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : Tháng 1 năm 2018

Địa điểm : VĂN PHÒNG XA LA HÀ ĐÔNG

Chủ đầu tư : VĂN PHÒNG XA LA HÀ ĐÔNG

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng và Trần In Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Văn Phòng Xa La – Hà Đông
tran-xuyen-sang-hpro1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

All in one