Thông số kỹ thuật của Tấm Trần căng – Trần xuyên sáng